Pacific Table Tennis
Over 50 Years Men's Rating List
as at 23rd July 2013


Place Rating Name Association
1 1233 WANG Qi FIJ
2 1057 SIPING Wang FIJ
3 0793 Lou Gou GIN FIJ
4 0780 Steve REILLY FIJ
5 0760 Jing Yun LIU FIJ
6 0756 ZHANG Bei Yan FIJ
7 0705 Henri WO NCL
8 0627 Jack FENG FIJ
9 0592 Xi Ling XU FIJ
10 0553 Shuizeng CAI FIJ
11 0499 ZHAO Xiang Liu FIJ
12 0444 Edwin CADAG GUM
12 0444 Narendra PRAKASH FIJ
14 0441 Philippe BONNEFOIS NCL
15 0440 Sam SAUNDERS PLW
16 0414 Narendra LAL FIJ
17 0284 Avelino MONTEIRO NCL
18 0113 Heimo GUTTERSBERGER FIJ
19 0098 Kei KEI PNG
20 0064 Taraiasi WAQAVAKATOGA FIJ