Pacific Table Tennis
Over 60 Years Men's Rating List
as at 23rd July 2013


Place Rating Name Association
1 1233 WANG Qi FIJ
2 1057 SIPING Wang FIJ
3 0756 ZHANG Bei Yan FIJ
4 0705 Henri WO NCL
5 0627 Jack FENG FIJ
6 0499 ZHAO Xiang Liu FIJ
7 0113 Heimo GUTTERSBERGER FIJ